برگزاري كارگاه آموزشي"مديريت فرآيند تجاري سازي پژوهش" چاپ
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 12:03

روز شنبه مورخه 18اسفندماه 97  ساعت 12:30 (بعد از اقامه پر فيض نماز ظهر وعصر)، به مدت 16 ساعت

مدرس:آقاي دكتر ضميريان

محل برگزاري دوره: سالن دفاع دانشگاه (بالاي بوفه دانشجويي)

دوره مزبور خاص و افراد زير مجاز به شركت در آن مي‌باشند:

1- هيأت رييسه دانشگاه (رياست محترم و معاونين گرامي دانشگاه).

2- اساتيد و مدرسان تحصيلات تكميلي دانشگاه.

3- برخي كارمندان مرتبط با بحث درآمد و پژوهش (مدير مالي، دانش بنيان، ارتباط با صنعت و كاركنان فناور و كاركنان حوزه پژوهش با تأييد معاونت محترم حوزه و كارمندان شاغل به تحصيل در دوره تحصيلات تكميلي)

4- دانشجويان تحصيلات تكميلي، دانشجويان عضو باشگاه پژوهشگران و هسته ها و واحدهاي فناور مركز رشد.

* بديهي است حضور در حداقل 12 ساعت و تأييد مدرس محترم دوره مبني بر حضور فعال در كلاس و مشاركت در مباحث ارائه شده، ملاك صدور گواهي نامه شركت در اين دوره خواهد بود.