اطلاعيه مهم پذيرش دانشجو بدون آزمون در نيمسال دوم سال تحصيلي 98-97 چاپ
سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 06:11

پيرو اعلام بازه زماي به منظور ثبت اطلاعات پذيرش بر اساس سوابق تحصيلي در نيمه اول بهمن ماه به اطلاع مي رساند داوطلبان رامي مي توانند از ساعت 10 صبح روز سه شنبه 14 اسفندماه تا پايان وقت اداري مورخ15 اسفندماه با مراجعه به زيرسيستم "ثبت اطلاعات براساس سوابق تحصيلي" در سامانه احراز هويت محل دانشگاهي نسبت به ثبت نام خود اقدام نمايند.

توجه: ثبت نام فقط از طريق مراجعه به دانشگاه انجام مي پذيرد.براي ثبت نام به دانشكده فني و مهندسي(آقاي خوشدل) مراجعه نماييد.

مدارك مورد نياز:

6 قطعه عكس،مدرك تحصيلي، شناسنامه وكپي كارت ملي و 2سري كپي كامل از مدارك

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 14 اسفند 1397 ساعت 09:34