پروفسور پاپلی یزدی/ لزوم توجه به ارتقاي مديريت منابع آبي استان چاپ
چهارشنبه 24 بهمن 1397 ساعت 06:09

جغرافیدان برجسته ایرانی گفت: با همکاری دانشگاه، مدیریت جهاد کشاورزی استان و کشاورزان خبره ارتقای مدیریت منابع آبی استان محقق خواهد شد

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا پروفسور محمد حسین پاپلی یزدی جغرافیدان برجسته ایرانی در جلسه هم اندیشی بررسی زنجیره ارزش کشت های کم آب بر در خراسان شمالی با ارائه برخی آمار به وضعیت حاد منابع آبی استان و لزوم توجه به کاهش مصرف آب ضمن حفظ درآمد کشاورزان و توجه به زنجیره تولید در مزرعه و گسترش کشت های کم آب پرداخت.

محقق و نویسنده برجسته ایرانی خاطرنشان كرد: با همکاری دانشگاه، مدیریت جهاد کشاورزی استان و کشاورزان خبره ارتقای مدیریت منابع آبی استان محقق خواهد شد و در این راه شاید اولین گام دستیابی به ساختار مناسب جهت واگذاری مدیریت منابع آبی به کشاورزان باشد.

پاپلی یزدی افزود: دشت شیروان- فاروج به عنوان پایلوت در سطح کشور جهت اجرای پروژه توسعه زنجیره تولید کشت های کم آب بر انتخاب شده و قرار است کار مطالعاتی در این دشت انجام شود و براي اجرايي شدن اين پروژه همکاری استادان و دانشجویان تحصیلات تکمیلی را مي طلبد.

دكتر مجيد رحيمي زاده عضو هيات علمي گروه كشاورزي نيز گزارشي از تاسيس انديشكده و اهداف مديريت و بهره وري منابع در بخش كشاورزي ارائه كرد و در ادامه استادان و مدیران حاضر در جلسه به بيان نقطه نظرات خود در خصوص همكاري بيشتر با انديشكده ارائه كردند و مقرر شد این جلسات تا نیل به نتایج کاربردی ادامه داشته باشد.