بخشنامه دستورالعمل ساماندهی و توسعه مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی چاپ
سه شنبه 17 اسفند 1395 ساعت 10:36
بخشنامه دستورالعمل ساماندهی و توسعه مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی توسط دکتر واشقانی فراهانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه‌آزاد اسلامی ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه آزاد اسلامی، در متن این بخشنامه آمده است:

با توجه به مصوبه جلسه 659 شواری عالی امنیت ملی درباره تشکیل کارگروه ساماندهی مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی در کشور، بدین وسیله دستورالعمل ساماندهی و توسعه مراکز نوآوری و رویدادهای کارآفرینی به همراه مستندات مربوط به واحدها ارسال می شود.

بنابراین هرگونه فراخوان و اعزام تیم ها و شرکت های استارتاپی به رویدادها و فستیوال های کارآفرینی و نوآوری خارجی، باید با هماهنگی کارگروه یاد شده انجام شود.