سرپرست معاون اداري و مالي واحد بجنورد منصوب شد چاپ
چهارشنبه 08 بهمن 1393 ساعت 08:38

طي حكمي از سوي دكترعلي فيروزنيا سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، حميدرضا آخرتي به سمت سرپرست معاون اداري و مالي اين واحد دانشگاهي منصوب گرديد.

حميدرضا آخرتي سوابق اجرايي متعددي از جمله كارشناس مالي، مدير مالي ، دبير كميته رفاهي، عضو كميته بودجه خراسان بزرگ و حسابرسي منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي را داشته است.

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 04 اسفند 1393 ساعت 18:05