فراخوان طرحهاي پژوهشي در زمينه قرآن و عترت چاپ
سه شنبه 04 خرداد 1389 ساعت 08:15

به اطلاع كليه اساتيد علاقه مند به پژوهش در حوزه قرآن و عترت ميرساند كه چنانچه تاليف آماده چاپ و يا طرح هاي پژوهشي در اين زمينه دارند به پژوهشكده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي ارسال نمايند .