فراخوان طرح و ايده ي اخراج آمريكا از منطقه چاپ
سه شنبه 16 دی 1399 ساعت 09:57

به مناسبت شهادت سردار شهيد حاج قاسم سليماني، فراخوان طرح و ايده ي اخراج آمريكا از منطقه تحت عنوان رويداد "خروج" با همكاري انديشكده اميركبير برگزار مي گردد. اين فراخوان با رويكرد تخصصي در حوزه هاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي به مساله اخراج آمريكا از منطقه مي پردازد. به منظور گسترش جريان مساله محوري در اين حوزه، ضمن تقدير از برگزيدگان در اين رويداد، پروژه حمايتي از هسته هاي برگزيده تا سقف 200 ميليون ريال تعريف مي گردد. مقتضي است پژوهشگران محترم در صورت تمايل به معاونت علمي واحد مراجعه نمايند.