مسابقات ورزشي ويژه گراميداشت دهه مبارك فجر چاپ
سه شنبه 29 بهمن 1398 ساعت 11:47

 

مسابقات واليبال

 

گراميداشت دهه مبارك فجر

 

ويژه دانشجويان خواهر

 

مهلت ثبت نام: روز پنجشنبه مورخه 8 اسفند 98

 

ورودي مبلغ 000/200 ريال به ازاي هر نفر

 

علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر فوق برنامه تربيت بدني مراجعه نمايند.

 

به تيم هاي اول تا سوم جوايز نقدي اهدا مي گردد.

 

 

 

مسابقات فوتسال

 

گراميداشت دهه مبارك فجر

 

ويژه دانشجويان برادر

 

مهلت ثبت نام: روز پنجشنبه مورخه 8 اسفند 98

 

ورودي مبلغ 000/200 ريال به ازاي هر نفر

علاقمندان جهت ثبت نام به دفتر فوق برنامه تربيت بدني مراجعه نمايند.

 

به تيم هاي اول تا سوم جوايز نقدي اهدا مي گردد.