ثبت درخواست وام در سامانه صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم آغاز شد چاپ
شنبه 15 دی 1397 ساعت 10:40

با توجه به اختصاص اعتبارجهت وام وزارت علوم با مدت زمان محدود،ازدانشجويان محترمي كه متقاضي اين وام مي باشندجهت ثبت نام اوليه به سايت

مراجعه نموده  http://www.swf.ir  و ثبت نام نمايند

سپس جهت تكميل پرونده با به همراه داشتن برگه انتخاب واحد ترم اول97-98 به صندوق رفاه واحد مراجعهنمايند(در ضمن اين وام به ترم اوليها تعلق نمي گيرد)

 

آخرین به روز رسانی در شنبه 15 دی 1397 ساعت 10:46