پژوهش و فناوري

با سلام و سپاس از اين كه پايگاه حوزه معاونت پژوهش و فناوري را مورد توجه قرار داديد.

 حوزه معاونت پژوهش و فناوري به عنوان يكي از مهمترين حوزه هاي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد، در زمينه گسترش پژوهش هاي بنيادي ، كاربردي و توسعه اي و همچنين ارايه خدمات علمي، مشاوره اي و آزمايشگاهي در جهت رفع نيازهاي صنعت و جامعه فعاليت مي نمايد. اين حوزه مصمم است در راستاي سياست هاي پژوهشي كشور به ويژه معاونت محترم پژوهش و فناوري دانشگاه آزاد اسلامي، زمينه لازم را براي ارتقاي سطح كيفي و كمي فعاليتهاي پژوهشي جهت ورود دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد به نسل سوم و چهارم دانشگاه ها كه دانشگاه هايي كارآفرين، فن آفرين و ثروت آفرين مي باشند، مهيا نمايد.

معاونت اين حوزه در سال هاي اخير به عهده آقايان مرحوم سيد محمد حجازي، دكتر مصيب سامانيان، و دكتر ابوالحسن مبين بوده است و از بهمن ماه 1393 به اينجانب تفويض گرديده است.

 

*** طرح هاي  در دست اقدام حوزه پژوهش و فناوري را از اينجا بخوانيد


ساختار سازماني اين معاونت به شرح زير است: 

دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058