امور شهريه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 شرايط دريافت وامهاي شهريه + مدارك مورد نياز اعلام شد 949
2 گام هايي موثر در جهت ارتقاي سطح رفاهي دانشجويان+عكس 2567
3 كد شناسه بانكي دانشجويان اعلام شد 6290
4 كد شناسه بانكي بيانگر اعلام شماره پرونده مالي دانشجو به بانك است 6402
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058