اداره امتحانات
از ديگر فعاليتهاى مهم حوزه آموزشى ، امتحانات و آزمون هاى سراسرى مى باشد. ...

با توجه به غنى بودن واحد از لحاظ فضا ، سال هاست كه امتحانات و آزمون ها بطور مستقل و خودكفا و بدون نياز به فضاهاى ادراه آموزش و پرورش يا ديگر ادارات و موسسات و بخصوص با شكوه هر چه بيشتر در واحد برگزار مى گرددو اكنون واحد قادر است امكان برگزارى آزمون تا 4000 را به سهولت در هر نوبت در فضاى دانشگاه داشته باشد

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 بازديد رئيس واحد بجنورد از امتحانات پايان ترم/گزارش تصويري امتحانات نيمسال دوم سال تحصيلي 95-94 1982
2 دايره امتحانات و آزمون هاى واحد 18604
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058