پرسشهاي متداول(FAQ)
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 پاسخ سوالات متداول اساتيد و دانشجويان در خصوص سامانه آموزشيار 315
2 پاسخ سوالات اساتيد در خصوص سامانه كلاس هاي مجازي 314
3 پاسخ سوالات دانشجويان در خصوص سامانه كلاس هاي مجازي 2335
4 آيا راهي براي دسترسي سريع به مطالب سايت است؟ 10954
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058