انتصابات در دانشگاه
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 انتصاب مدیر امور فرهنگی و اجتماعي دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد 348
2 با حكمي از سوي فاطمه طباطبايي/ عضو هيات علمي واحد بجنورد به عنوان رئيس شوراي زنان فرهيخته دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي منصوب شد 892
3 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير دانشجويي واحد بجنورد منصوب شد 1084
4 سکان معاونت دانشجویی فرهنگی واحد بجنورد به یک بانو سپرده شد 1075
5 طي حكمي از سوي رئيس واحد بجنورد/ مدير آموزش و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد 1240
6 طي حكمي از سوي دبيرهيات امناي خراسان شمالي/ سرپرست معاونت آموزشي و تحصيلات تكميلي واحد بجنورد منصوب شد. 1829
7 سرپرست معاون اداري و مالي واحد بجنورد منصوب شد 1360
8 انتصاب ریاست واحد بجنورد به عنوان عضو شوراي علمي بنياد نخبگان استان خراسان شمالي 2038
9 سرپرست معاونت پژوهش و فناوري واحد بجنورد منصوب شد 1969
10 حكم جديد براي سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد 2363
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058