پيام روز

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 فتح خرمشهر فتح خاك نيست 10
2 سالروز آزادي خرمشهر مبارك باد 13
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058