مناقصه-مزايده

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 مناقصه عمومي خريد دستگاه الكتروميوگرافي 1004
2 مناقصه عمومي تجهيزات آزمايشگاه فيزيولوژي ورزشي 933
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058