پيام مشاور دانشجو

از بزرگي  رمز موفقیتش را پرسیدند،  او در جواب فقط یک جمله گفت: «تنها رمز موفقیت من این است

مطالعه کن وقتی که دیگران خوابند/ .تصمیم بگیر وقتی که دیگران مرددند./خود را اماده کن وقتی که دیگران در خیال پردازیند.

شروع کن وقتی که دیگران در حال تعللند./کار کن وقتی که دیگران در حال آرزو کردنند./صرفه جویی کن وقتی که دیگران در حال تلف کردنند.

گوش کن وقتی که دیگران در حال صحبت کردنند/لبخند بزن وقتی که دیگران خشمگینند ./پافشاری کن وقتی که دیگران در حال رها کردنند.

و به خاطر داشته باش که موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه پایان رسیدن !

 

مصاحبه داوطلبين دكتري
فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 فرصت مجدد برای متأخرین مصاحبه های دکتری دانشگاه آزاد اسلامی 1442
2 اطلاعات مكاني مصاحبه شوندگان دكتري 2752
3 دستورالعمل و زمان مصاحبه داوطلبين دكتري 96 اعلام شد 3450
4 برنامه مصاحبه پذیرفته‌شدگان مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی استان خراسان شمالي مشخص شد 2811
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058