صندوق رقاه

شرايط عمومي دريافت وام:

 1- دانشجوبيشتراز يك‌ترم مشروط‌ نشده باشد وداراي معدل‌كل (كارداني‌وكارشناسي بالاي12وكارشناسي‌ارشدبالاي14) باشند.

2- به دانشجويان ميهمان وام تعلق نمي‌گيرد.

 3- مبلغ وام حداكثر شصت درصد كل شهريه مندرج در برگه‌هاي انتخاب واحد ترم جاري مي‌باشد.

 4-نسبت به تكميل و ارائه كامل فرمها و تحويل آن به صندوق رفاه در مهلت مقرر(حداكثر يك هفته پس از اتمام زمان انتخاب واحدترمي) اقدام فرماييد.

 

مدارك لازم: ­
1- دريافت و ارائه سند تعهدنامه محضري.

2- دوبرگ تصوير سند تعهدنامه محضري.

 3- ارائه تصوير حكم كارگزيني ضامن مربوط به سال جاري.

 4- ضامن مي‌بايستي كارمند رسمي، پيماني و يا بازنشسته دولت باشد.

5- تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي دانشجو و ضامن.

 

6- تصوير برگ انتخاب واحد ترم جاري.

 

 

7- تحويل يك برگ چك بدون ذكر تاريخ و در وجه صندوق رفاه دانشجويي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد به مبلغ 120 درصد ارزش وام (چك مي‌بايستي فاقد پشت نويسي بوده و مخدوش نباشد. نوشتن مطالبي مانند: بابت ضمانت، بابت وام و ... موجب ابطال چك خواهد شد و صندوق رفاه دانشجويي از پذيرش و تأييد آن معذور است).

 

فرم هاي مرتبط


1-  تعهد نامه (برگ رو  و   برگ پشت)

2- فرم1 (برگ رو  و برگ پشت)

3- فرم وام  وزارت علوم

فیلتر عنوان     نمایش تعداد 
شماره عنوان مطلب بازدیدها
1 معاون اداری و مالی دانشگاه آزاد اسلامی بجنورد خبر داد اعطای بیش از 11 میلیارد ریال تسهیلات دانشجویی در واحد بجنورد 357
2 پرداخت بیش از ۶ میلیارد ریال تسهیلات اعطایی به دانشجویان واحد بجنورد 978
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058