از نظرعملكرد امور مالي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد رتبه اول منطقه وششم كشور را كسب كرد PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 28 دی 1390 ساعت 12:00

   طي نامه اي از سوي دبير منطقه9 رتبه امور مالي دانشگاه آزاداسلامي واحد بجنورد اعلام شد.بنا به گزارش روابط عمومي دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنوردبا ارزيابي عملكرد مالي

سال 89 واحد هاي دانشگاهي كشورواحد بجنورداز نظر عملكرد مالي در بين واحد هاي بسيار بزرگ كشور رتبه اول منطقه 9 دانشگاه ازاد اسلامي (شامل واحدها ومراكز 3 استان خراسان شمالي رضوي وجنوبي) و رتبه ششم كشوري را حائز شد وبه اين مناسبت از كاركنان امور مالي اين واحد دانشگاهي تقدير به عمل آمد.

 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 16 بهمن 1390 ساعت 10:13
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058