فلوچارت درسي رشته هاي گروه عمران PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 14 دی 1390 ساعت 06:21

مجموعه دروس كارشناسي پيوسته عمران(ورودي 90 به بعد) --(جديد)

مجموعه‌ی دروس کارشناسی ناپیوسته مهندسی اجرایی عمران

مجموعه‌ی دروس كارداني پيوسته ساختمان + كارهاي عمومي ساختمان

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 06 ارديبهشت 1395 ساعت 03:40
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058