تشريح عملكرد اداري مالي دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 23 فروردين 1390 ساعت 07:50

  معاون دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنوردعملكرد اداري مالي سال 1389 اين واحد دانشگاهي را تشريح كرد.

 حسيني معصوم در گفتگو با رابط خبري دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد با تاكيد بر حركت واحد دانشگاهي بجنورد در هماهنگي با موضوع هدفمند كردن يارانه ها 17% صرفه جويي را در مصرف آب ، برق و گاز حاصل برنامه ريزي مديران و همت و همكاري تمام عناصر مجموعه واحد دانشگاهي دانست و افزود يقينا مبالغ حاصل از صرفه جويي در جهت بهبود كيفيت امور تاثيري منطقي خواهد داشت. وي در ادامه سخنان خود با اشاره به صرفه جويي مالي در هزينه هاي اداري و خدماتي گفت اين موفقيت با تبعيت از سياست هاي سازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامي صورت گرفت . مشاراليه حجم ريالي اين صرفه جويي را نسبت به سال قبل نزديك به 5/2 ميليارد ريال ذكر كرد.
 معاون اداري مالي ضمن اشاره به عدم موافقت سازمان مركزي دانشگاه با تمديد قرارداد نيروهاي شركتي اضافه كرد خوشبختانه اين واحد دانشگاهي با جلب نظر سازمان موفق شد با 17 نفر از اين نيروها قرارداد استخدامي منعقد نمايد.
    حسيني معصوم كسب مقام اول امور مالي واحد بجنورد را در منطقه 9 دانشگاه آزاد اسلامي ( 3 استان خراسان و شهرستان طبس) افتخاري براي اين واحد دانشگاهي ذكر كرد و گفت يكي ديگر از عملكردهاي مثبت واحد بجنورد در زمينه اداري مالي همكاري با واحدهاي دانشگاهي مستقر در تهران براي انتقال كاركنان بومي بجنورد به اين واحد دانشگاهي بود و اين اقدام در جهت هماهنگي با سياست هاي سازمان مركزي دانشگاه صورت گرفت. وي افزود با اين هدف ،واحد بجنورد با انتقال 7 نفر موافقت كرد كه 6 نفر از آنان در اين واحد دانشگاهي مشغول به كار شدند.
 حسيني معصوم برگزاري 42 دوره و كارگاه آموزشي ضمن خدمت را براي كاركنان و اساتيد و بورسيه هاي واحد دانشگاهي و در بعضي موارد منطقه 9 و همچنين اعطاي بيش از 5 ميليارد ريال وام به دانشجويان در سال 1389 را با افزايش 6/2 برابري نسبت به سال 1388 از جمله موفقيت هاي واحد دانشگاهي بجنورد برشمرد و افزود سياست هاي ياد شده در سال 1390 نيز ادامه خواهد يافت.
آخرین به روز رسانی در دوشنبه 26 ارديبهشت 1390 ساعت 07:55
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058