هرگونه مشكلي در ارتباط با ارائه درس را فقط كارشناسان برنامه ريزي مطرح كنيد PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 07 بهمن 1389 ساعت 05:56

دانشكده فني و مهندسي (گروه آموزشي عمران و ساختمان -برق قدرت و الكترونيك)          آقاي قاسمي   تلفن داخلي 1021

دانشكده هاي علوم پايه (شاغلين) - كشاورزي-معماري- علوم انساني  آقاي فلاح  تلفن داخلي   1047

گروه آموزشي پرستاري- مامائي - كودكياري  خانم رسولي   تلفن داخلي 1183

 

لازم به ذكر سات تلفن هاي دانشگاه 94-2296985-0584   مي باشد.

آخرین به روز رسانی در شنبه 15 شهریور 1393 ساعت 10:31
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058