بخش آزمايشگاهي (كارگاهي) PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 12 دی 1389 ساعت 11:09

اين  بخش شامل 5 سايت آزمايشگاهي در فضائي بالغ بر 600 متر مربع و مجهز به 110 دستگاه رايانه با مسئوليت آقاي صادقي در زمينه هاي زير فعاليت دارد:


1-
      راهبري سايت  هاي آزمايشگاهي  ونصب نرم افزار هاي لازم براي سيستمها
2-      زمانبندي كار دانشجويان واساتيد در هريك از سايتها و رفع اشكال كاري دانشجويان

و  سايت اينترنت مجهز به 30دستگاه رايانه براي امور  پژوهشي دانشجويان و اساتيد  با فضاي 100 متر مربع  است.

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 03 شهریور 1394 ساعت 03:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058