گالري امكانات ورزشي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 05 خرداد 1389 ساعت 08:44

Unable to read/write the source directory (/var/www/web4/web/images/stories/gallery/sport/), please verify the directory permissions (Go to: Fix permissions tutorial)

 

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 11 دی 1391 ساعت 10:50
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058