فراخوان طرحهاي پژوهشي در زمينه قرآن و عترت PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 04 خرداد 1389 ساعت 08:15

به اطلاع كليه اساتيد علاقه مند به پژوهش در حوزه قرآن و عترت ميرساند كه چنانچه تاليف آماده چاپ و يا طرح هاي پژوهشي در اين زمينه دارند به پژوهشكده قرآن و عترت دانشگاه آزاد اسلامي ارسال نمايند .

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058