چگونه ميتوان يك انجمن تشكيل داد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 14:53
با عنايت به رسالت‌هاي تعيين شده و طي جلسات مكرر و منظم كميسيون مركزي، ابتدا اقدام به تهيه آيين‌نامه طرز تشكيل، شيوه فعاليت و تدوين اساسنامه واحدي براي تاسيس و فعاليت انجمن‌ها كرد. با توجه به نياز انجمن‌هاي علمي و واحدهاي دانشگاهي به اطلاع از چگونگي تنظيم برنامه‌هاي پيشنهادي و درخواست‌ها و جلوگيري از نامه‌نگاري‌هاي متعدد و اتلاف‌وقت، قواعد عمومي كميسيون مركزي و فرم‌هاي مربوطه تهيه و به واحدها ابلاغ شد.

با عنايت به گسترش فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه آزاد اسلامي و دستاوردهاي ارزشمند عزيزان دانشجوي عضو انجمن‌ها، كميسيون مركزي بر آن شد به منظور اطلاع‌رساني بيشتر درخصوص فعاليت‌هاي انجمن‌هاي علمي ضمن درج قواعد و مصوبات كميسيون، هر ماه انجمن‌هاي علمي برتر، فعاليت‌هاي برجسته و اعضاي برگزيده را معرفي كند، باشد كه گامي هرچند ناچيز در انجام رسالت‌هاي تعيين شده و انتقال دستاوردهاي علمي و عملي اعضاي انجمن‌ها برداشته باشيم.
دانشجويان هر رشته تحصيلي، در هر واحد دانشگاهي براي تشكيل انجمن علمي بايد نسبت به طي كردن موارد ذيل اقدام كنند. ابتدا يكي از اساتيد گروه مربوطه با هماهنگي معاونت پژوهشي يا كارشناس انجمن‌هاي علمي (در صورتي كه تعيين شده باشد) نسبت به تهيه مدارك زير به تعداد حداقل شش نفر از دانشجويان (به‌عنوان هيات‌موسس) رشته مذكور اقدام كند.
١- كارنامه تحصيلي (پرينت) دانشجو ممهور به مهر آموزش واحد دانشگاهي
٢- كپي صفحه اول شناسنامه
٣- تكميل و امضاي صفحه آخر اساسنامه توسط هيات‌موسس
٤- كپي حكم كارگزيني اعضاي هيات‌علمي كه مايل به‌عضويت در انجمن هستند.
با تحويل مدارك مذكور در گام بعدي، كارشناس انجمن‌هاي علمي واحد براي تطبيق و بررسي مدارك اقدام مي‌كند.
بعد از تكميل مدارك و عدم وجود نقص، نسبت به استعلام صلاحيت اخلاقي دانشجويان اقدام مي‌شود.
پس از دريافت جواب مثبت استعلامات، درخواست تاسيس انجمن از طرف رئيس واحد به كميسيون مركزي انجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري دانشگاه ارسال مي‌شود.
دفتر كميسيون مركزي پس از بررسي و طرح در جلسه تخصصي در صورت عدم نقص در مدارك ارسالي، نسبت به صدور مجوز تشكيل انجمن علمي اقدام مي‌كند.
پس از صدور مجوز فعاليت انجمن علمي، واحد دانشگاهي ضمن اعلام به هيات‌موسس، تصويري از مجوز مذكور را جهت پيگيري امور بعدي و عضوگيري براي رئيس هيات‌موسس ارسال مي‌كند.
تمامي دانشجويان رشته تحصيلي مربوطه مي‌توانند با مراجعه به دفتر انجمن‌هاي علمي واحد و تكميل فرم عضويت و تسليم كپي كارت دانشجويي و دو قطعه عكس به‌عضويت انجمن درآيند.
هيات موسس موظف است در زمان مقرر، از طريق نصب اطلاعيه‌هاي لازم براي برگزاري انتخابات جهت تعيين اعضاي هيات‌مديره اقدام كند.
هيات‌مديره انجمن، از بين دانشجويان و اساتيد عضو انجمن و از طريق انتخابات، مشخص مي‌شوند.
شيوه برگزاري انتخابات
پس از دريافت مجوز برگزاري انتخابات از سوي كميسيون مركزي انجمن‌هاي علمي، ادبي و هنري و معرفي نماينده تام‌الاختيار كميسيون، زمان برگزاري انتخابات از طريق تبليغ مناسب به اطلاع اعضا رسيده و نسبت به برگزاري انتخابات با حضور نماينده تام‌الاختيار كميسيون مركزي اقدام مي‌كند. در روز برگزاري انتخابات نسبت به تهيه اطلاعيه‌هاي مناسب و درج اسامي كانديداهاي محترم براساس حروف الفبا اقدام می‌شود. دانشجويان شركت‌كننده در انتخابات بايد كارت دانشجويي را به همراه داشته باشند و حضور دانشجويان غيرعضو انجمن در جلسه انتخابات، ممنوع است.
دفتر انجمن‌هاي علمي واحد با تهيه فرم مخصوص و درج اسامي كانديداها جهت تسهيل در شمارش آرا اقدام می‌كند تا شمارش آرا با سهولت انجام پذيرد.
شمارش آرا با نظارت نماينده تام‌الاختيار كميسيون مركزي و با حضور تمامي كانديداها برگزار مي‌شود. سپس ضمن اعلام نتيجه انتخابات به دانشجويان و حاضران در جلسه نسبت به تهيه صورت‌جلسه براساس فرم مربوطه اقدام شده و براي تاييد به كميسيون انجمن‌هاي علمي ارسال مي‌شود.
- نفر اول رئيس هيات‌مديره
- چهار نفر عضو كميته علمي
- يك نفر بازرس
- يك نفر عضو علي‌البدل
هيات‌مديره موظفند ظرف مدت دو هفته نسبت به برگزاري جلسات و تهيه برنامه ترمي و ارسال به كميسيون مركزي از طريق دفتر رئيس واحد، اقدام كند.
دفتر انجمن‌هاي علمي واحد ملزم است:
- فرم صورت‌جلسات هيات‌مديره انجمن علمي را تكثير کرده و در اختيار آنها قرار دهد.
- مكان مناسبي جهت برگزاري جلسات به‌صورت هفتگي يا هر دو هفته يك بار (به غير از زمان امتحانات) در ساعت مشخص و براساس زمان‌بندي خاص اقدام كند.
- رئيس هيات‌مديره انجمن بعد از تشكيل هر جلسه، ملزم به تحويل فرم تكميل‌شده صورت‌جلسه به معاونت پژوهشي يا دفتر انجمن‌هاي علمي واحد است.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 28 دی 1388 ساعت 15:51
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058