فعاليتهاي دفتر حقوقي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 08 تیر 1387 ساعت 09:40
   اهم فعاليت هاي دفتر امور حقوقي واحد را مي توان باختصار بشرح ذيل بيان نمود:
1.      
نظارت و پيگيري كليه دعاوي حقوقي و جزائي كه از طرف واحد عليه اشخاص حقيقي يا حقوقي يا بلعكس مطرح مي گردد.
2.       دفاع از حقوق و منافع واحد در دادگستري و دادگاه هاي صالح .
3.       نظارت و انجام امور مربوط به انعقاد قرارداد اعم از : خريد ، فروش ، خدمات ، اجاره و ....
4.       هماهنگي و همكاري با ادارات و ارگان هاي زيربط كه به نوعي عمليات آنان يا داراي بار حقوقي باشد و يا در آينده براي واحد مسائل حقوقي بوجود بياورد.
5.       مشاوره و راهنمائي در كليه امور حقوقي .
6.       انجام مراحل مقدماتي مزايده ها ، مناقصه ها و صورتجسلات كميسيون معاملات واحو و انطباق اعمال واحد با آئين نامه كميسيون معاملات و مقررات ديگر واحد.
7.       ارائه خدمات مشاوره اي حقوقي به اساتيد و كاركنان.
 

 

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 24 خرداد 1388 ساعت 11:28
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058