اختراعات، اکتشافات و نوآوری PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 25 شهریور 1388 ساعت 09:50

دانشگاه آزاد اسلامی از اختراعات، اکتشافات و نوآوری های علمی، فنی و هنری حمایت می کند. برای اطلاعات بیشتر به بخشنامه مربوطه در قسمت مدیریت پژوهشی مراجعه نمائید.

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 09 شهریور 1394 ساعت 07:02
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058