تذكرات خاص رمز اينترنتي PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 21 شهریور 1388 ساعت 11:04


1. درصورتيكه رمز  شما درست عمل نمي كند موارد زير را چك كنيد:

الف- از  صحت رمز خود مطمئن شويد ( از روي برگه معرفي به دانشكده بخوانيد)
ب- چك كنيد كه صفحه كليد در حالت فارسي نويس نباشد.

ج-  پارامتر كد تصوير را كه سيستم در اختيار شما قرار ميدهد حتماً وارد كنيد (مقدار اين كد در هر بار  تغيير ميكند)
د-   از كليد F5  يا دكمه refresh  در مرور گر Internet explorer استفاده كنيد(مكرراً) تا كد تصوير تغيير كند چرا كه اغلب ISP ها با استفاده از تكنولوژيهاي cashing ،از خدمات  Online  خودداري ميكنند.
ي-  در صورتيكه  با پيغام
time out expired  مواجه ميشود بيانگر ترافيك  است (در ساعتي ديگر اقدام كنيد).
2.  از دادن رمز اينترنتي خود به ساير دانشجويان پرهيز نمائيد و عواقب آن بعهده دانشجو مي باشد.

3. رمز خود را مي توانيد از طريق اينترنت تغيير دهيد به شرط آنكه قبلاً كد ملي را اداره ثبت در سيستم ثبت نموده باشد.
4. در صورت مفقودي رمز بايستي شخصاً به اداره ثبت نام همراه با كارت شناسائي مراجعه و نسبت به دريافت رمز اقدام نمائيد.

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 26 دی 1389 ساعت 09:57
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058