طرحهای پژوهشی PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 11 مرداد 1388 ساعت 12:48

 

v طرحهای برون دانشگاهی    

v     طرحهاي پژوهشي خاتمه یافته 

v      طرحهاي پژوهشي در حال اجرا

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 25 شهریور 1394 ساعت 09:53
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058