توصيه مهم در رابطه با چاپ مقالات PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 11 مرداد 1388 ساعت 10:12

قابل توجه اساتید، دانشجویان و پژوهشگران محترم
پژوهشگران محترمی که مقالات خود را به نام دانشگاه آزاد اسلامی واحد بجنورد در مجامع علمی

(اعم از مجلات علمی، همایش ها و کنگره ها) به چاپ می رسانند  لازم است عنوان واحد دانشگاهی را بطور صحیح و به صورت های زیر در مقالات خود درج نمایند:

فارسی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بجنورد

لاتین:
Islamic Azad University, Bojnourd Branch

آخرین به روز رسانی در دوشنبه 08 تیر 1394 ساعت 10:37
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058