بازدید دکتر بروجردي از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراين PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 30 بهمن 1399 ساعت 15:40

کتر علاء الدین بروجردی معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در ادامه سفر دوروزه خود به استان خراسان شمالی، از بخش‌های مختلف آموزشی، پژوهشی و اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین بازدید و با کارکنان و اعضای هیأت علمی این واحد دانشگاهی دیدار کرد.

دکتر بروجردی همچنین در جلسه شورای اداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراین حضور یافت.

معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی در این جلسه، بر ایجاد ارتباط موثر و شناساندن امکانات و تجهیزات موجود در زمینه های مختلف علمی و آزمایشگاهی واحد اسفراین تأکید و در این خصوص راهکارهایی ارائه کرد

در این نشست، دکتر محمد نصيري سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسفراين به ارائه گزارشی از وضعیت دانشگاه آزاد اسلامی اسفراين پرداخت.

در سفر دو روزه دكتر بروجردي به استان خراسان شمالي دكتر سروش رزمي مديركل جذب و هدايت دانشجويان غير ايراني، دكتر محسن مرادي رئيس دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي، دكتر حميد حاتمي رئيس دبيرخانه هيات امناي استان خراسان شمالي و هيات رئيسه واحدهاي بجنورد، شيروان و اسفراين معاون بین‌الملل و امور دانشجویان غیرایرانی دانشگاه آزاد اسلامی را همراهي كردند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058