شروع تخفيف شهريه نيمسال دوم 1400-399 PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 07:23

 قابل توجه دانشجويان گرامي

زمان شروع تخفيف شهريه نيمسال دوم 1400-399

 از مورخه     : 15/012/399     لغايت    :  30/02/1400

متقاضيان محترم باهمراه داشتن مدارك ذيل :

 

 

برگه انتخاب واحد ترم جاري واشتغال به تحصيل دانشجوي واحد ديگر

 

 

و تكميل فرم درخواست

جهت تشكيل پرونده

  به امور دانشجويي اتاق 216 مراجعه نمايند.

آخرین به روز رسانی در چهارشنبه 15 بهمن 1399 ساعت 07:25
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058