برنامه امتحان پايان ترم دانشجويان پرستاري و مامايي در نيمسال اول سال تحصيلي 1400-1399 PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 12:04

آخرین به روز رسانی در شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 12:09
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058