نكات مهم براي ارزشیابی وکارت ورود به جلسه دانشجويان PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 05:27

قابل توجه دانشجویان عزیزی که شهریه نیمسال اول ۱۴۰۰_۱۳۹۹ خود را تا کنون پرداخت نکرده اند، جهت انجام ارزشیابی وکارت ورود به جلسه ملزم به پرداخت شهریه نیمسال اول (۹۹۱) می باشند.

 با توجه به اینکه نیمسال پیش فرض هم اکنون در سامانه اموزشیار به نیمسال دوم ۱۴۰۰_۱۳۹۹ (۹۹۲) تغییر یافته است ، حتما قبل از پرداخت شهریه نیمسال تحصیلی را با توجه به تصویر فوق تغییر دهید.

آخرین به روز رسانی در شنبه 11 بهمن 1399 ساعت 05:34
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058