سامانه آموزشيار براي اساتيد راه اندازي گرديد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 06 بهمن 1399 ساعت 08:04

 

استاد گرامي:لطفا براي ورود به سامانه آموزشيارhttp://edu.iau.ac.ir ، كدپرسنلي را از سامانه پورتال اساتيد يادداشت كرده و طبق راهنما  اقدام فرماييد

كلمه عبور                                      كلمه عبور

نام كاربري=

كدواحد+كد استان@ كد پرسنلي+ كد واحد

كد پرسنلي در سامانه پورتال اساتيد قديم

كد واحد

كد استان

نام واحد

فعلا 123456 است بعداز ورد ميتوانيد تغيير دهيد

58182@182123456789

مثلا 123456789

182

58

بجنورد

ضمنا نمرات مربوط به ترم هاي گذشته اعم از خارج تقويم و  پايان نامه و ساير موارد به صورت مكتوب به اداره امتحانات   جهت ثبت اعلام گردد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058