برگزاری پیش دفاع دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس دستورالعمل ابلاغی سازمان مرکزی PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 13 دی 1399 ساعت 06:20

دستورالعمل حضور در دفاع دانشجويان 

پيوست ويژه دانشجويان

دستورالعمل حضور در دفاع استاد راهنما

دستورالعمل حضور در دفاع هيات تخصصي

آخرین به روز رسانی در شنبه 13 دی 1399 ساعت 06:31
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058