دكتر پيغامي عنوان كرد/ آينده پژوهي و حفظ تاريخ گذشتگان دو نكته مهم در بيانيه گام دوم انقلاب است PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 01 دی 1399 ساعت 07:39

عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) گفت: در هر رشته و تخصصي كه هستيم حافظه هاي تاريخي را بايد جدي بگيريم و در زمينه هاي مختلف نسبت به آينده نگري توجه و اهتمام ويژه اي داشته باشيم.

دكتر عادل پيغامي عضو هيات علمي دانشگاه امام صادق (ع) در نشست بايسته هاي گام دوم انقلاب در پيوند حوزه و دانشگاه اظهار كرد: بيانيه گام دوم انقلاب داراي دو بخش است؛ بخشي كه مربوط به رواياتي از گذشته است و بخش ديگر 7 محور و توصيه در آن گنجانده شده است.

پيغامي افزود: آنچه که در گام دوم انقلاب حضرت آقا به آن اشاره کردند؛ همین نگاه به گذشته و گذشته نگری بود؛ اما آنچه را که مقام معظم رهبري ما را به آن متوجه می کنند؛ بحث آینده‌پژوهی است كه همين نگاه به آينده بسيار حائز اهميت است.

عضو هيئت علمي دانشگاه آمام صادق(ع) خاطرنشان كرد: در بخش اول بيانيه گام دوم انقلاب 15 الي 16 روايت تاريخي وجود دارد كه جوانان امروز به آن روايات و به تاريخ گذشتگان نياز مبرم دارند.

پيغامي با اشاره به اهميت دو بخش گام دوم انقلاب گفت: مساله آينده پژوهي و توجه به آينده در جامعه نخبگان امروزي ما كمرنگ است زيرا يا در گذشته مانده ايم و يا در حال زندگي مي كنيم و نسبت به آينده هيچگونه تفكري نداريم.

وي افزود: اگر ما بخواهيم بيانيه گام دوم انقلاب را جدي بگيريم بايد به 2 نكته مهم توجه ويژه داشته باشيم؛ يكي اينكه در هر رشته و تخصصي كه هستيم حافظه هاي تاريخي را جدي بگيريم و آن را زنده نگاه داريم و همچنين نسبت به آينده نگري توجه و اهتمام ويژه اي در همه زمينه ها داشته باشيم.

پيغامي با اشاره به وحدت حوزه و دانشگاه در بازنگري برنامه هاي آينده پژوهي اظهار كرد: در برنامه هاي آموزشي و پژوهشي بايد بازبيني و بازنگري هايي انجام شود كه در اين زمينه در پروژه هاي موضوع شناسي بايد كار تيمي انجام گيرد.

 

  

 

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058