آغاز ثبت نام ذخيره هاي پرستاري و مامايي PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 20 آبان 1399 ساعت 11:01

داوطلبيني كه مطابق كارنامه نهايي منتشر شده در 9 آبان ماه به صورت ذخيره اعلام شده اند و در موعد مقرر فرم اعلام آمادگي خود را از طريق سامانه مركز سنجش و پذيرش تكميل نموده اند، در روزهاي سه شنبه و چهارشنبه 20 و 21 آبان ماه به سامانه اموزشيار به نشاني edu.iau.ac.ir مراجعه نمايند و مطابق جدول زماني اعلام شده به صورت مجازي ثبت نام نمايند.

متقاضيان گرامي براي دريافت شماره دانشجويي لازم است كارنامه خود را مجدد از سامانه دريافت و با شماره دانشجويي مندرج در كارنامه، ثبت نام كنيد.

دانشكده پرستاري و مامايي واحد بجنورد

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058