منابع آزمون جامع اعلام گرديد-اصلاحيه PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 19 آبان 1399 ساعت 10:10

26 آذر ماه  زمان آزمون اعلام شده است

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 04 آذر 1399 ساعت 07:11
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058