گزارش تصويري شوراي اداري دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي با حضور محمد وحيدي نایب رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس‬ PDF چاپ نامه الکترونیک
شنبه 17 آبان 1399 ساعت 10:33

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058