گزارش تصويري جلسه شوراي دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي با حضور معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد اسلامی در واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:41

 

 

آخرین به روز رسانی در پنجشنبه 24 مهر 1399 ساعت 05:54
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058