مهلت تحویل مدارک جهت اخذ مجوز دفاع و محدوده زمانی برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 09:58

با توجه به لزوم ساماندهی امور مربوط به اخذ مجوز و برگزاری جلسات دفاع از پایان نامه‌های کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی لازم است نکات زیر مورد توجه قرار گیرد:

   ۱- محدوده زمانی تحویل مدارک و اخذ مجوز برگزاری جلسه دفاع:

با توجه به لزوم بررسی مدارک و برنامه ریزی مورد نیاز و هماهنگی با استادان راهنما، مشاور و داور، لازم است حداکثر تا يك هفته قبل از تاریخ مورد نظر جهت برگزاری جلسه دفاع، کلیه مدارک لازم از جمله فرم‌های تکمیل شده توسط دانشجو که به تأیید استادان راهنما و مشاور، مدیر گروه و امور مالی و آموزشی واحد رسیده است به همراه یک نسخه از پایان‌نامه، تحویل كارشناس مسوول پژوهش دانشگاه گردد. تمامي ابلاغ‌هاي داوري را بايستي استادان محترم داور امضا نموده و یک هفته فرصت دارند تا نسبت به بررسی اولیه پایان‌نامه و تأیید فرم مجوز دفاع اقدام نمایند تا هماهنگی لازم جهت برگزاری جلسه دفاع توسط پژوهش دانشگاه انجام گیرد. در صورت ذکر ایرادات اساسی توسط داوران محترم که امکان تأیید نهایی پس از انجام اصلاحات توسط دانشجو را تا یک هفته قبل از تاریخ دفاع فراهم ننماید، مسووليت تاخير و احتساب در نیمسال بعدی به‌عهده دانشجو خواهد بود.

   شايان ذكر است به دليل شيوع بيماري كرونا، جلسات دفاع به شكل حضوري و مجازي با توجه به بومي بودن يا نبودن دانشجو و اساتيد راهنما برگزار خواهد شد، لذا مسئولیت تأخیر و ناهماهنگي هايي چون عدم حضور اساتيد راهنما در برگزاری جلسه دفاع ، به عهده دانشجو خواهد بود

 ۲- محدوده زمانی دفاع از پایان نامه:

حداکثر تاریخ برگزاری جلسات دفاع از پایان‌نامه دوره‌های تحصیلات تکمیلی به منظور قرارگیری در محدوده هر نیمسال تحصیلی طبق بخشنامه،  پنج‌شنبه15  آبان ماه برای نیمسال دوم سال تحصیلی 1399-1398 و تحويل مدارك جهت مجوز دفاع تا پنج‌شنبه 8 آبان ماه  سال99می باشد و این محدوده بر خلاف سنوات گذشته به هیچ عنوان تمدید نخواهد شد.


آخرین به روز رسانی در سه شنبه 15 مهر 1399 ساعت 10:36
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058