مرادي خبر داد: راه اندازي آموزش هاي كاربردي و آكادميك در مناطق دورافتاده استان خراسان شمالي PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 26 شهریور 1399 ساعت 08:21

سرپرست واحد بجنورد از راه اندازي آموزش هاي كاربردي و آكادميك در مناطق دورافتاده استان خراسان شمالي براي سازندگي و پيشرفت استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاري آنا از بجنورد دكتر محسن مرادي در جلسه مشترك دانشگاه و مسئولان بسيج اقشار استان خراسان شمالي اظهار كرد: دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد مي تواند در اين استان چتر آموزش عالي را در رشته ها و زمينه هاي مختلف گسترش داده و براي توسعه علم در مناطق دورافتاده و كم برخوردار آموزش هاي كاربردي و آكادميك را راه اندازي كند.

سرست دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد و خراسان شمالي از امكانات، تجهيزات آموزشي و پژوهشي خوبي برخوردار است و مي تواند در زمينه هاي گوناگون علمي تعامل و همكاري خوبي با ارگان ها، سازمان ها و بسيج اقشار داشته باشد.

 

وي افزود: دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد داراي زمين هاي كشاورزي خوبي است و با توجه به اينكه نرخ روستانشيني اين استان بالاست مي توانيم نيروهاي توانمند و قابلي را براي توسعه هرچه بهتر و آكادميك در زمينه كشاورزي پرورش دهيم و افراد علاقمند از اين امكانات براي سازندگي و پيشرفت استان بهره برند.

مرادي با اشاره به هدفمندسازي پايان نامه هاي دانشجويي اظهار كرد: يكي از موضوعات مهمي كه در دانشگاه مورد توجه است اين است كه موضوعات پايان نامه هاي دانشجويي در مقاطع تحصيلات تكميلي به گونه اي هدايت شود تا بتواند چالش ها، مشكلات و مسائل استاني مورد بررسي قرار گيرد و با مديريت درست علمي و پژوهشي، دانشجويان بتوانند موضوعاتي با هدف رفع چالش ها انتخاب و با ارائه راهكارهايي درست و جامع بتوانيم در سازندگي استان قدمي مثبت برداريم كه گام نهادن در اين مسير قطعا تعامل و همكاري ارگان ها و نهادهاي مرتبط را مي طلبد.

عين اله حاتمي جانشين فرمانده سپاه استان در امور اقشار بسيج استان خراسان شمالي اظهار كرد: در مجموعه بسيج و سپاه آنچه كه در نظام برنامه ريزي حاكم است نظام متكي بر علم و دانش است بنابراين بايد به سراغ مراكز دانشگاهي و پژوهشي برويم تا بتوانيم براي حركتي پرشتاب تر و اصولي از توانمندها، استعدادها و ظرفيت استادان و دانشجويان بهره ببريم.

حاتمي افزود: ما زماني مي توانيم دم از استقلال بزنيم كه در مولفه هاي مختلف اقتصادي، سياسي، نظامي، فرهنگي و ... قدرتمند وارد ميدن شويم و اين قدرت و تواناني را به منصه ظهور بگذاريم.

در نشست مشترك جانشين فرمانده سپاه استان در امور اقشار بسيج  استان خراسان شمالي و هيات رئيسه دانشگاه آزاد اسلامي بجنورد تفاهم نامه همكاري علمي، آموزشي و پژوهشي به منظور تامين نيازهاي متقابل سپاه و دانشگاه براي ايجاد زمينه هاي نوآوري و شكوفايي و ارتقاء سطح پژوهش هاي علمي منعقد شد هر يكي از مسئولان بسيج ارگان هاي استان در رشته هاي مختلف همچون كشاورزي، تربيت بدني، نظام مهندسي و ... به موضوعات مختلفي در زمينه نحوه تعامل و همكاري با دانشگاه را مورد بررسي قرار دادند.

 

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058