زمان شروع تخفيف شهريه نيمسال اول 1400-1399 اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 04:29

قابل توجه دانشجويان گرامي   زمان شروع تخفيف شهريه نيمسال اول 1400-1399  از مورخه     : 30/07/99     لغايت    :      30/08/99 

 

متقاضيان محترم باهمراه داشتن مدارك ذيل :

 

برگه انتخاب واحد ترم جاري و اشتغال به تحصيل دانشجوي واحد ديگر و تكميل فرم درخواست واصل وكپي شناسنامه و كارت ملي جهت تشكيل پرونده  به امور دانشجويي اتاق 213 مراجعه نمايند.

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 25 شهریور 1399 ساعت 08:05
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058