زمانبندي انتخاب واحد تا 10 مهر 99 تمديد شد(اصلاحيه) PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 18 شهریور 1399 ساعت 07:05

زمانبندي انتخاب واحد تا پايان هفته(10 مهر) تمديد شد

آخرین به روز رسانی در يكشنبه 06 مهر 1399 ساعت 08:19
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058