دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد دوره تئوري مربيگري درجه 3، درجه 2، درجه 1 برگزار ميكند PDF چاپ نامه الکترونیک
چهارشنبه 12 شهریور 1399 ساعت 06:06

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058