مراسم معارفه و تكريم سرپرست دانشگاه آزاد اسلامي خراسان شمالي و واحد بجنورد PDF چاپ نامه الکترونیک
دوشنبه 06 مرداد 1399 ساعت 13:49

 

 

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 07 مرداد 1399 ساعت 07:46
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058