روزهاي حضور پرسنل معاونت علمي از اول مرداد اعلام شد PDF چاپ نامه الکترونیک
سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت 06:08

آخرین به روز رسانی در سه شنبه 31 تیر 1399 ساعت 06:11
 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058