قابل توجه دانشجويان محترم PDF چاپ نامه الکترونیک
يكشنبه 29 تیر 1399 ساعت 05:13


قابل توجه دانشجويان محترم با توجه به غير فعال بودن سامانه سيدا از 99/5/4 الي 99/5/15 دانشجويان محترم جهت انجام كليه امور آموزشي، دانشجويي، مالي و فارغ التحصيلي تا قبل از 99/5/3 مراجعه نمايند.

 
دفتر فناوري اطلاعات و ارتباطات دانشگاه

آدرس پستي دانشگاه :خراسان شمالي- بجنورد- خ دانشگاه- دانشگاه آزاد اسلامي واحد بجنورد              كدپستي دانشگاه: 97796- 94176

تلفن هاي  دانشگاه : 94-32296985  و  فاكس :32296977   با پيش شماره 058